Par katedru

Modelēšanas un imitācijas katedra dibināta 1993. gada oktobrī, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (toreiz - Automātikas un skaitļošanas tehnikas) fakultātē, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi gan izglītībā, gan pētnieciskajā darbībā sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanā. 1998.gadā mainoties RTU apakšvienību struktūrai tā tika pārdēvēta par Modelēšanas un imitācijas profesora grupu, 2002.gadā par katedru. 2003.gadā katedrai tika pievienota Lēmumu atbalsta sistēmu profesora grupa. Mūsu aktivitātes modelēšanas jomā pārsvarā ir diskrētu notikumu imitācijas modelēšana, tajā pašā laikā ir arī interese un pieredze nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanā. Galvenokārt imitācijas modelēšanas projektus izstrādā uz IBM savietojamu personālo datoru bāzes. Izmanto gan universālās programmēšanas (piemēram, C++, Pascal, Visual Basic), gan imitācijas modelēšanas (piemēram, SIMAN/ARENA, Witness, Promodel, MATLAB, STELLA) valodas un sistēmas.

Pie katedras darbojas Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrība, kura ir bijušajā Padomju Savienībā pirmā profesionālā imitācijas modelēšanas organizācija. Katedras darbinieki darbojas starptautiskās imitācijas modelēšanas biedrībās (tādās kā The Society for Modeling and Simulation International (SCS), Arbeitsgemeinschaft Simulation (ASIM), The Federation of European Simulation Socities (EUROSIM)). Katedra regulāri piedalās starptautiskos imitācijas modelēšanas pasākumos, kā arī to organizēšanā RTU:

Pie katedras darbojas SCSI McLeod Institute of Simulation Sciences (MISS) Latvijas centrs (direktors Dr. habil. Sc. ing., Prof. Jurijs Merkurjevs).

• Modelēšanas un imitācijas katedra aktīvi sadarbojas ar organizācijām šādās valstīs: Beļģija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Zviedrija, Lielbritānija, Lietuva, Krievija, ASV, Spānija, Ķīna:

LV  EN