Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedras studenti, kuri ir saņēmuši Latvijas izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” stipendijas, kā arī uzvarējuši zinātnisko darbu un projektu konkursos:

Agris Goldmanis 1994./95. m. g. saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Juris Tērauds 1995./96. un 1996./97. saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Armands Pavlovskis 1995./96. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Voldemārs Rozenbergs 1995./96. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Andris Šmits 1996./97. m. g. saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Juris Tērauds 1996./97. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Liene Auziņa 1997./98. un 1998./99. m. g. II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Liene Auziņa 1997./98. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Dita Prave 1997./98. un 1998./99. m. g. II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Aija Jakušenoka 1999./2000. m. g. I semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Zane Kuzmina 1999./2000. m. g. II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Dace Arnicāne 1999./2000. m. g. II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Zane Kuzmina 2000./2001. m. g. I semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Inese Upīte 2000./2001. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Dace Arnicāne 2000./2001. m. g. I un II semestrī, kā arī 2001./2002. m. g. I semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendijas

Jana Bikovska 2001./2002. m. g. II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Oksana Burska 2001./2002. m. g. II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Saiva Brežinska 2001./2002. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Jana Bikovska 2002./2003. m. g. I un II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Oksana Burska 2002./2003. m. g. I un II semestrī saņēma IZK mērķprogrammas stipendiju

Oksana Burska 2002./2003. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Oksana Burska 14.12.2003. saņēma “Werner von Siemens Excellence Award” balvu par maģistra darbu.

Liāna Napalkova 2003./2004. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Edmunds Aperāns 2003/2004. m.g. ieguva veicināšanas prēmiju Rīgas Domes izsludinātajā konkursā par labāko zinātnisko darbu Rīgas pilsētas transporta problēmu izpētes jomā ar zinātnisko darbu ""Zaļā viļņa" modelēšana sarežģītos krustojumos pilsētās."

Oļegs Gaidučenko 2004./2005. m. g. uzvarēja zinātnisko darbu un projektu konkursā

Anatolijs Sukovs 2004.g. saņēma “Werner von Siemens Excellence Award” balvu

Mihails Gorobecs 2005. gadā ieguva 2. vietu Rīgas Transporta sabiedriskās padomes rīkotā studentu un skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu, kas saistīts ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām” par savu maģistra darbu „Multiaģentu pieeja ražošanas plānošanas atbalstam ģeogrāfiski izplatītā piegādes ķēdē”laureāti.

Jūlija Mosolova 2005. gadā ieguva 3. vietu Rīgas Transporta sabiedriskās padomes rīkotā studentu un skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu, kas saistīts ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām” par savu maģistra darbu „Sabiedriskā transporta kustību saraksta modelēšana globālā tīkla vidē, ņemot vērā patērētāju prioritātes”

Elena Frīdmane 2005. gadā ieguva 1. vietu Rīgas Transporta sabiedriskās padomes rīkotā studentu un skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu, kas saistīts ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām” par savu bakalaura darbu „Pilsētas sabiedriskā transporta kustības modelēšana un optimizācijas algoritmi sarežģītā krustojumā”.

Mihails Gorobecs 2006. gadā ieguva atzinības balvu par savu pētniecisko darbu Rīgas domes izsludinātajā konkursā  "Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām".

Nadežda Tihomirova 2006. gadā ieguva 1. vietu Rīgas domes izsludinātajā konkursā  "Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām" par savu maģistra darbu "Rīgas pilsētas ielu krustojumu satiksmes organizācijas salīdzināšana, pielietojot imitācijas modelēšanu".

Inga Hamčanovska 2006. gadā ieguva veicināšanas prēmiju Rīgas domes izsludinātajā konkursā  "Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām" par savu maģistra darbu "Interaktīvo lēmumu novērtēšanas metožu pielietošana transporta sistēmu modelēšanai globālā tīkla vidē"

Uldis Gila 2007./2008. m. g. uzvarēja Exigen Services organizētajā zinātnisko darbu un projektu konkursā ar maģistra darbu „Transporta kustības modelēšanas un maršrutēšanas vides izstrāde”

Nadežda Zeņina 2009.g. ieguva 3 vietu par projekta darbu "Imitācijas modelēšanas līdzekļu Aimsun un Simtraffic ieejas un izejas parametru salīdzinājums" (darba vadītājs profesors Jurijs Merkurjevs) Rīgas domes rīkotajā gadskārtējā konkursā «Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecības darbu, saistītu ar Rīgas satiksmes problēmām».

Oskars Trops 2009.g. ieguva balvu par bakalaura darbu "Rīgas pasažieru transporta sistēmas izpēte un tās optimizācijas iespēju analīze" (darba vadītājs pētnieks Antons Patļins) Rīgas domes rīkotajā gadskārtējā konkursā «Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecības darbu, saistītu ar Rīgas satiksmes problēmām».

Arnis Kiršners 2010.g. ieguva 2.vietu Latvijas Universitātes (LU) Fonda un SIA «Tieto Latvia» rīkotā Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā par maģistra darbu «Zināšanu atklāšanas sistēmas izstrāde datubāzēs ar laika rindām», darba vadītājs – Arkādijs Borisovs.

Nadežda Zeņina 2011.g. ieguva 3. vietu Rīgas domes (RD) Satiksmes departamenta organizētajā konkursā «Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu, saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām». Konkursa darba tēma «Satiksmes līdzekļa lietošanas sadalījuma analīze ar lēmumu koku palīdzību» (darba vadītājs Jurijs Merkurjevs).

LV  EN