Winter Simulation Conference Ikgadējās konferences "Winter Simulation Conference" pilnu rakstu tekstu arhīvs, sākot ar 1996. gadu.

Ar imitācijas modelēšanu saistītu resursu kolekcija Šajā lapā ir atrodams plašs saišu klāsts, ar kuru palīdzību var nokļūt pie dažāda, ar imitācijas modelēšanu saistīta, programmnodrošinājuma un bibliotēkām. Katrai saitei ir klāt īsa anotācija, kas palīdzēs lietotājam izvēlēties viņa vajadzībām vispiemērotāko imitācijas modelēšanas instrumentu.

Starptautiskā imitācijas modelēšanas sabiedrība - The Society For Computer Simulation International. Vissvarīgākais imitācijas modelēšanas informācijas avots. Starptautisks, daudzdisciplinārs forums, kas tika izveidots imitācijas modelēšanas izpētes, attīstīšanas un pielietošanas nolūkos. Ar imitācijas modelēšanu saistītas publikācijas.

Integrētas imitācijas modelēšanas Arizonas centrs ACIMS Mākslīgā intelekta un imitācijas modelēšanas grupa. Mājas lapa, kas apkopo ACIMS imitācijas modelēšanas projektu pārskatus, ar imitācijas modelēšanu saistītās saites, jaunumus un daudz ko citu.

Reālu objektu kustības animācijas redaktors AERO AERO ir imitācijas modelēšanas programma, kas balstīta uz dinamiskām sistēmām. Ar iebūvētā trīsdimensiju redaktora palīdzību ir iespējams izveidot virtuālu pasauli, kas sastāv no sfērām, kubiem, cilindriem un plaknēm.

Amazon.com: Imitācijas modelēšanas teorija Bernard Zelgner grāmatas "Imitācijas modelēšanas teorija: diskrētu notikumu un nepārtrauktu sarežģītu dinamisku sistēmu integrēšana" otrā redakcija. Pieejams grāmatas satura detalizēts saraksts, kā arī tiek dota iespēja iegādāties šo grāmatu.

Behrokh Khoshnevis mājas lapa Behrokh Khoshnevis ir industriālās un sistēmu ražošanas profesors. Šajā mājas lapā ir atrodama informācija par McGraw-Hill publicēto viņa grāmatu "Diskrētu sistēmu imitācijas modelēšana". Šajā grāmatā vienkāršā un praktiskā veidā aprakstīti imitācijas modelēšanas pamati, lai palīdzētu tiem, kas vēlas veiksmīgi izmantot imitācijas modelēšanu, lai risinātu reālas problēmas.

B.R.A.IN.: imitācijas modelēšanas apmācība un uzņēmumu konsultēšana Business Research and Innovation (B.R.A.IN.). Nodrošina ar tādiem ražošanas produktiem, kā mācību modelēšanas ierīces un ekspertsistēmas, kā arī sniedz finansu un biznesa konsultācijas.

Imitācijas modelēšanas koledža Imitācijas modelēšanas koledža tika veidota un darbojās izglītošanas un zinātnes mērķiem: a) veicināt zināšanu imitācijas modelēšanas jomā attīstību un izplatīšanu, un b) nodrošināt sakarus un savstarpējo sadarbību starp indivīdiem un organizācijām, kas interesējas par imitācijas modelēšanu. Lapā atrodama informācija par konferencēm, semināriem, mācību materiāliem, kas saistīti ar imitācijas modelēšanu, pētniecības un attīstības projektu interneta mājas lapām, radniecīgām organizācijām, žurnāliem, kas publicē informāciju par imitācijas modelēšanu, kā arī dažādiem programmlīdzekļiem.

Imitācijas modelēšanas palīdzības lapa Palīdzība par imitācijas modelēšanas uzdevumu tēzēm, pētniecības projektiem. Lapa domāta gan tiem, kas apgūst imitācijas modelēšanu, gan tiem, kas apmāca citus imitācijas modelēšanas jomā. Mājas lapā atrodama informācija par diskrētu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanu, rindām, saistību grafikiem, signāla plūsmu, trīsdimensiju animāciju un daudz ko citu.

Klasificētas informācijas sistēmu imitācijas modelēšanas instruments STARDIS Mājas lapā atrodama informācija par tādu instrumentu, kā STARDIS, kas dod iespēju modelēt gan reāli eksistējošas, gan tikai plānotas informācijas sistēmas, lai analizētu to efektivitāti.

Imitācijas modelēšanas instruments dinamiskām sistēmām DYMOLA Informācija par imitācijas modelēšanas instrumentu DYMOLA, kas regulē lielus sarežģītus daudznozaru modeļus. Efektīvāka modelēšana izmantojot grafiskos imitācijas modelēšanas līdzekļus. Var darboties ar lietotāja definētām modeļa sastāvdaļām. Programmas interfeiss viegli pielāgojams citām programmām. Trīsdimensiju animācija, imitācijas modelēšana reālajā laikā.

Genesis Technologies, Inc. Pilnvarots akadēmisks programmatūras izplatītājs, kas piedāvā atlaides pasūtījumiem, kas paredzēti studentiem, izglītības iestādēm un izglītības iestāžu personālam, kā arī izglītības institūciju bibliotēkām un slimnīcām.

Informācijas tehnoloģiju servisa centrs (ITSC) ITSC ir informācijas tehnoloģiju programmnodrošinājuma avots, kas ir pieejams publiskajā Internetā un World Wide Web. Resursus vada Imitācijas modelēšanas un apmācības institūts. Mājas lapas lietotājiem ir iespēja reāllaikā sazināties savās starpā.

Liophant Simulation Club Starptautiska imitācijas modelēšanas profesionāļu un studentu darba grupa, kas nodrošina ar imitācijas modelēšanas projektiem, instrumentiem un metodoloģiju.

Modelēšanas un imitācijas katedra Katedra ir Latvijas imitācijas modelēšanas biedrības galvenā vienība, kas ir profesionāla imitācijas modelēšanas organizācija. Katedras darbinieki aktīvi piedalās tādu Starptautisko imitācijas modelēšanas biedrību aktivitātēs, kā piemēram, The Society for Computer Simulation International (SCSI), Arbeitsgemeinschaft Simulation (ASIM), The Federation of European Simulation Societies (EUROSIM), regulāri piedalās starptautiskos imitācijas modelēšanas pasākumos. Katedra ir arī šo organizāciju locekle.

OR/MS Today - Simulation Software Survey Viens no svarīgākajiem informācijas resursiem par imitācijas modelēšanas programmatūru.

SIMUL8 Šajā mājas lapā atradīsiet informāciju par vadošo imitācijas modelēšanas programmatūru SIMUL8, kuru ir iespēja arī iegādāties. Tā ir paredzēta vizuālai plūsmas diagrammas animācijai. Dod iespēju modelēt jūsu biznesu ar datora palīdzību un tad ar eksperimentu palīdzību pārbaudīt jaunas idejas. Izmantojama jebkuras sfēras darbības imitācijas modelēšanai.

Promodel Corporation Pasaulē vadošā kompānija, kas peidāvā ražotājiem, biznesmeņiem un veselības aprūpes darbiniekiem uz imitācijas modelēšanu balstītus darbības uzlabošanas risinājumus. Kompānija apkalpo klientus visā pasaulē, piedāvājot tiem kvalitatīvu programmnodrošinājumu kā arī inovatorisku risinājumu konsultācijas.

Scientific Software International, Inc. Mājas lapā ir atrodama informācija par programmlīdzekļiem, kas tiek sagrupēti pa tēmām. Pieejams apkopojums arī par grāmatām un palīgmateriāliem, kurus apkopojusi SSI.

20 - sim dinamisku sistēmu imitācijas modelēšana 20-sim ir dinamisku sistēmu imitācijas un modelēšanas programmatūra, kas izmanto bloku diagrammas, ikonu diagrammas, saišu grafus un vienādojumu modeļus. Iespējama bezmaksas demo versijas ielādēšana.

SimCentral | Imitācijas modelēšanas informācijas avots SimCentral ir imitācijas un modelēšanas informācijas tīkls, kas nodrošina ar konsultācijām, programmatūras modeļiem, industrijas ziņām, industrijas notikumu apskatu un daudz ko citu.

Imitācijas modelēšanas enciklopēdija Vairāk nekā 120 tēmas, 300 atslēgvārdi imitācijas modelēšanas jomā. Iekļauj imitācijas modelēšanas metodes un programmatūras instrumentus. Labs papildus mācību līdzeklis par imitācijas modelēšanu. Sagatavots kā Windows palīdzības fails.

Karlsruhe universitātes bibliotekas apkopotās ar imitācijas modelēšanu saistītās saites

Imitācijas modelēšanas resursi - McLeod Institūts McLeod Institūta sagatavots pārskats par imitācijas modelēšanas programmatūras attīstību un pielietošanas iespējām. McLeod Institūta biedri nepārtraukti testē un pielieto dažādus jaunus produktus.

LV  EN