Kontaktinformācija

Adrese:

Meža ielā 1/4
Rīga, LV-1048
Latvija

Telefons:

67089514

Fakss:

67089513

E-pasta adrese:

Jurijs.Merkurjevs@rtu.lv

Pasta adrese:

Kaļķu ielā 1
Rīga, LV-1658
Latvija

LV  EN