FP7 FLAG-ERA projekts "FuturICT 2.0 projekta otrā posma plaša mēroga eksperimenti un imitācijas" (FuturICT 2.0) (2017-2020)

Problēmas apraksts

Pastāvīgs neapstrādātas informācijas apjomu pieaugums, jaunas un perspektīvas informācijas aktīvas pētniecības, apstrādes un vizualizācijas tehnoloģijas, sabiedrības demokratizācijas procesu paplašināšanās un prasības pēc lietotāja profesionālajai uztverei pielāgotas informācijas, kā arī dažādu sociālo slāņu iekļaušanās digitālajā zināšanu sabiedrībā rada konflikta situāciju, kad vairs nav iespējama kvalitatīva tehnoloģiju attīstība, nerespektējot sociālos faktorus, kas savukārt nav viennozīmīgi skaidri formulēti. Viena no pazīmēm ir kavēšanās ar Nākotnes Internet ieviešanu, kur joprojām nav vienprātības starp sociālajiem partneriem un inženierijas pārstāvjiem. Joprojām sabiedrībā pastāv būtiskas, bet pilnīgi nepamatotas atšķirības starp sociālo un tehnisko zinātņu pārstāvju viedokļiem par nākotnes informācijas tehnoloģiju attīstības virzieniem. Trūkst vienotas attīstības koncepcijas, kuru atbalstītu gan sociālās grupas, gan tehnisko zinātņu galvenie virzītājspēki. Pirmais FuturICT 1.0 projekta mēģinājums bija nesekmīgs, jo izveidotais konsorcijs, neraugoties uz ieinteresēto institūciju plašu atbalstu, bija nesabalansēts un tādēļ nespēja sagatavot atbalstāmu projekta pieteikumu. FuturICT 2.0 projekts ir pirmā posma turpinājums ar būtiski samazinātu dalībnieku skaitu, kura uzdevums ir izpētīt augstāk minēto problēmu risinājumu iespējas.

Mērķis

Apvienojot sociālo un tehnisko zinātņu nozaru krustpunktos strādājošus zinātniekus, izstrādāt vīziju un vienlaikus vadlīnijas ilgtspējīgai nākotnes informācijas tehnoloģiju attīstībai, respektējot izaicinājumus, ko rada sabiedrības ietekme, globāls un straujš datu pieaugums, mūsdienīgu un aktīvu pētniecības metožu un tehnoloģiju attīstība, kā arī arvien pieaugošā uzdevumu sarežģītība, kas pieprasa daudzveidīgu un darbietilpīgu risinājumu vienlaikus pielietojumu.

Galvenās aktivitātes

Darbu izpilde tiek īstenota, sadalot tos piecās darba paketēs, un konkrēti:

Pieteikšanās dalībai FLAG-ERA projekta FuturICT2.0 darba grupās.

LV  EN