Aktivitātes zinātnē

Galvenās aktivitātes zinātnē:

Starptautiski projekti:

 1. Eiropas ietvarprogrammas COST projekts “Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB), COST Action TD1406, 6.05.2015. - 05.01.2016., RTU koordinatore prof. G. Merkurjeva
 2. Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.ESTLATRUS/2.1./ELRI-184/2011/14 “Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems” ELRI-184, INFROM, 15.02.2012. - 14.02.2014., vadītājs prof. J.Merkurjevs
 3. Latvijas – Vācijas sadarbības projekts "Loģistikas RFID tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratorijas izveidošana". (2011.g.). Projekta vadītājs doc. Arnis Lektauers
 4. EU-FP7 ietvara ICT programmas UNITE projekts FP7-248583 "Upgrading ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an Enlarged Europe" (2010-2013), RTU koordinatore prof. G.Merkurjeva
 5. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta „Simulation Highway” sagatavošanai” (kopš 2010.g.) RTU koordinators J. Merkurjevs.
 6. Eiropas aģentūras „Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency„ programmas „Lifelong Learning Programme Erasmus Network” projekts ESTIA-EARTH, To Sustain the Women’s Careers as Academics, Researchers and Professionals in Engineering, Computers and Sciences (1.10.2010. - 30.09.2011.), RTU koordinatore G. Merkurjeva.
 7. Eiropas aģentūras „Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency„ programmas „Lifelong Learning Programme” projekts Nr. 134522-LLP-1-2007-ES-ERASMUS-ECDSP LSCM „Master on Logistics and Supply Chain Management” (kopš 2007.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 8. Latvijas – Baltkrievijas sadarbības zinātnes un tehnikas jomā projekts Nr. L7631 Medicīnisko un bioloģisko datu intelektuālo metožu un apstrādes algoritmu kompleksa izstrāde onkoloģisko slimību diagnostikas pilnveidošanai. (2010.g.) Projekta vadītājs prof. A.Borisovs.
 9. Eiropas Savienības 6. ietvara programmas projekts Specific targeted research project NMP-032378 ECLIPS „Extended Collaborative Integrated Life Cycle Supply Chain Planning System” (2006.g.- 2009.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 10. ERAF programmas projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000014/P “Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai”  (2006.g. – 2008.g.), vadītājs J. Merkurjevs.
 11. Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project 2004-LV/04/B/F/PP-172.013 LOGIS-MOBILE "Competence Framework for Mobile On-site Accelerated Vocational Training in Logistics Information Systems" (2004.g. – 2006.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 12. Eiropas Savienības IST-2004 programmas projekts Coordinating Action 511285 ELOGMAR-M “Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications” (2004.g. – 2006.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 13. Eiropas Savienības ERASMUS programmas projekts 110068-CP-2-2004-1-GR-ERASMUS-TN ESTIA-NET „Opening up Electrical Engineering, Computer Technologies and Applied Sciences to Successful Women Careers” (2003.g. – 2007.g.), RTU koordinatore G. Merkurjeva.
 14. Eiropas Savienības GROUTH programmas projekts GTC2-2000-33010 Sim-Serv “Virtual Institute for Production Simulation” (2001.g. – 2004.g.), RTU koordinatore G. Merkurjeva.
 15. Eiropas Savienības IST-2001 programmas projekts Accompanying Measure IST-2001-33030 BALTPORTS-IT "Simulation and IT-Solutions: Applications in the Baltic Ports' Areas of the Newly Associated States" (2001.g. – 2003.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 16. Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project LV/00/B/F/PP-138.003 LOGIS "Long-distance tutorial network in "Logistics Information Systems" based on WEB technologies" (2000.g. – 2002.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 17. Zviedru Institūta (Zviedrija) VISBY programmas projekts CONSA “Competence network for simulation applications” (1998.g..– 2003.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 18. Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Accompanying Measure PL976012 DAMAC-HP “Further development and practical application of harbour processes managing and controlling models, methods and techniques” (1998.g. – 2000.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 19. Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Network of Excellence AMETMAS “Advanced methodologies and tools of manufacturing systems” (1997.g. – 2000.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 20. Eiropas Savienības TEMPUS programmas projekts Structural Joint European Project S_JEP-11064-96 “Industrial logistics management” (1997.g. – 1999.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.
 21. Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Concerted Action Nr. 312 AMCAI "Application of modern concepts in the automated information-management in the harbours by using advanced IT-solutions" (1995.g. – 1997.g.), RTU koordinators J. Merkurjevs.

Latvijas mēroga projekti:

 1. Valsts nozīmes pētnieciskais projekts "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā" (Y8090.3), 01.09.2014 - 01.09.2017. Projekta MIK grupas koordinators prof. J. Merkurjevs
 2. RTU projekts "Imitācijas modelēšanā sakņotas piemērotības ainavas analīzes pielietošana sarežģītu sistēmu optimizācijā", 01.06.2014 - 31.05.2015. Projekta vadītājs vadošais pētnieks V. Boļšakovs
 3. RTU projekts "Grafisko procesoru bāzēta pieeja liela mēroga sabiedriskā transporta sistēmu augstas veiktspējas imitācijas modelēšanai un vizualizācijai", 01.06.2014 - 31.05.2015. Projekta vadītājs asociētais profesors A. Lektauers
 4. RTU pētniecības projekts „Lēmumu atbalsta sistēmas kuņģa vēža diagnosticēšanas uzdevumam pētījums” (1.06.2012. - 28.02.2013.g.), vadītājs Sergejs Paršutins.
 5. Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas, 31.10.2011. - 31.05.2012., RTU koordinators A.Lektauers
 6. RTU pētniecības projekts „RTU Ķīpsalas kompleksa attīstības koncepcijas izstrāde” (2011.g.), vadītājs profesors J.Merkurjevs.
 7. RTU pētniecības projekts „Imitācijas modelēšanā bāzēta transportlīdzekļu kustības grafikplāna klasteru analīze ” (2011.g.), vadītājs profesore G.Merkurjeva.
 8. Latvijas Zinātnes Padomes Grants "Imitācijas modelēšanas un skaitļošanas intelekta metodes loģistikas un elektronisko pakalpojumu optimizācijai” (2009.g. – 2012.g.), vadītājs J.Merkurjevs.
 9. RTU pētniecības projekts „IT risku novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana” (2010.g.), vadītājs profesors J.Merkurjevs.
 10. RTU pētniecības projekts „IT risku daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izveide” (1.10.2008. – 15.09.2009.), vadītājs profesors J.Merkurjevs.
 11. IZM – RTU pētniecības projekts “ Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās” (1.03.2008. – 31.12.2008.), vadītājs prof. J. Merkurjevs.
 12. IZM – RTU pētniecības projekts “Informācijas saplūšana izkliedētās intelektuālajās sistēmās”. (1.03.2008. – 31.12.2008.), vadītājs vad. pētnieks A.Vališevskis.
 13. RTU pētniecības projekts „Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes klasifikācijas uzdevumos” (1.10.2008. – 15.09.2009.), vadītājs profesors A.Borisovs.
 14. RTU pētniecības projekts „Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves uzdevumos” (1.10.2007. – 15.09.2008.), vadītājs profesors A.Borisovs.
 15. RTU pētniecības projekts “Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos” (1.06.2006. – 31.12.2006.), vadītājs profesors A.Borisovs.
 16. Latvijas Zinātnes Padomes sadarbības projekts "Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas" RTU apakšprojekta vadītājs J.Merkurjevs kopš 2006.g.
 17. Latvijas Zinātnes Padomes sadarbības projekts "Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā" apakšprojekta "L/s ražošanas, l/s produkciju transportēšanas, glabāšanas un pārdošanas riska noteikšana" (2002.g. – 2005.g.), vadītājs J. Merkurjevs.
 18. Latvijas Zinātnes Padomes Grants “ Intelektuālās datortehnoloģijas slikti formalizējamiem lēmumu pieņemšanas uzdevumiem” (2005.g. – 2007.g.), vadītājs A.Borisovs.
 19. Latvijas Zinātnes Padomes Grants "Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm” (2005.g. – 2008.g.), vadītājs J.Merkurjevs.
 20. Latvijas Zinātnes Padomes Grants “Mākslīgo neironu tīklu izstrādāšana prognozēšanas, klasifikācijas un lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai”  (2001-2004), vadītājs profesors A.Borisovs.
 21. Latvijas Zinātnes Padomes Grants "Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programmlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana" (2001.g. – 2004.g.), vadītājs J.Merkurjevs
 22. Latvijas Zinātnes Padomes Grants „Loģistisko sistēmu modelēšana un optimizācijas intelektuālo programmlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana.” (1997.g. – 2000.g.), vadītājs J. Merkurjevs.
 23. Latvijas Zinātnes Padomes Grants “Sarežģīto objektu modelēšanas intelektuālo programlīdzekļu izstrādāšana” (1994.g. – 1996.g.), vadītājs J. Merkurjevs.
 24. Latvijas Zinātnes Padomes Grants “Metodikas izstrādāšana sarežģītu objektu imitācijas modelēšanai” (1992.g. – 1994.g.), vadītājs J. Merkurjevs.
LV  EN