Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Doktoru zinātnisko darbu tēmas

Aizstāvētās:

 • Dmitrijs Maksarovs. Stohastisku procesu novērtēšana kā ar integrālām izteiksmēm aprakstītas dinamiskas sistēmas. Inženerzinātņu doktors. 1995. Vadītājs - Prof. L. Rastrigins
 • Egils Ginters. Klasificētas datu apstrādes sistēmas izstrādāšana uz tipisku procesu bāzes. Inženierzinātņu doktors. 1996. Vadītājs - Prof. J. Merkurjevs
 • Vladimirs Visipkovs. Imitācijas modelēšanas eksperimentu stratēģiskā un taktiskā plānošana diskrētajā imitācijas modelēšanā. Inženierzinātņu doktors. 1996. Vadītājs - Prof. J. Merkurjevs
 • Jurijs Merkurjevs. Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanas metodes ierobežotu resursu apstākļos. Inženierzinātņu habilitētais doktors. 1997.
 • Artis Teilāns. Lielu biznesa sistēmu objektorientēta imitācijas modelēšanas metodoloģija. Inženierzinātņu doktors. 1999. Vadītājs - Prof. J. Merkurjevs
 • Jūlija Glaza. Zvaigžņveida topoloģijas IT-tīkla analīze un optimizācija. 2003. Vadītājs prof. A. Andronovs.
 • Prof. Gaļina Merkurjeva. Imitācijas metamodelēšanas metodoloģijas izstrāde diskrētu notikumu organizācijas sistēmām. 2002. Tehnisko zinātņu doktors.
 • Maksims Fiošins. Resampling metodes pielietošana imitāciju modelēšanā. 2005. Vadītājs prof. A. Andronovs.
 • Aleksandrs Vališevskis. Lēmumu pieņemšana varbūtiskās nenoteiktības un izplūduma apstākļos. 2006. Vadītājs Prof. A. Borisovs.
 • Andrejs Romānovs. Daudzkritēriju analīzes metožu pielietošana tūrisma informācijas sistēmas izstrādāšanā. 2006. Vadītājs - Prof. J. Merkurjevs
 • Jūlija Petuhova. Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu dinamikas analīze. Vadītājs Prof. J. Merkurjevs
 • Arnis Lektauers. Integrētas pieejas izstrāde diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanai un vizualizācijai. Vadītājs Prof. J. Merkurjevs
 • Liāna Napalkova. Imitācijas modelēšanā bāzētas daudzmērķu optimizācijas metožu izstrāde. Vadītāja prof. G. Merkurjeva
 • Sergejs Paršutins. Induktīvo lēmumu koku pētīšana prognozēšanas un procesu monitoringa uzdevumos. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Jurijs Čižovs. Mākslīgo neironu tīklu arhitektūras modifikācijas algoritmu izpēte un izstrāde to darbības un apmācības procesā. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Jeļena Pečerska. Kombinētā pieeja materiālo plūsmu apstrādes sistēmu modelēšanai. Vadītāja prof. G. Merkurjeva
 • Oļesja Večerinska. Uz imitācijas modelēšanas balstīta piegādes ķēžu plānošanas metožuoptimalitātes analīze nenoteiktības apstākļos.Vadītāja prof. G. Merkurjeva

Sagatavošanā:

 • Oksana Soško. Informācijas tehnoloģiju pielietošana piegādes ķēžu vadībā. Vadītājs Prof. J. Merkurjevs
 • Jana Bikovska. Uz zināšanām un aģentu sadarbību balstītu tīkla modelēšanas spēļu izstrāde. Vadītāja prof. G. Merkurjeva
 • Ruslans Kļimovs. Uz imitācijas modelēšanu balstīta pegāžu ķēžu risku vadība. Vadītājs Prof. J. Merkurjevs
 • Andrejs Tambovcevs. Loģistikas informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas metodes. Vadītājs Prof. J. Merkurjevs
 • Ināra Toločko. Valsts elektronisko pakalpolumu sistēmas izveidošanas metodikas izstrāde. Vadītājs asoc.prof. A. Romānovs
 • Pavels Osipovs. Skaitļošanas intelekta metodes interneta tīmekļa izmantošanas modeļu izstrādei. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Inese Poļaka. Lēmumu koku klasifikatoru efektivitātes paaugstināšanas metožu izpēte bioinformātikas uzdevumiem. Vadītājs Prof. A. Borisovs.
 • Andris Mednis. Atjaunojamo energoresursu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija. Vadītājs Asoc.prof. A. Teilāns
 • Arnis Kleins. Imitāciju modelēšanas meta modeļu izstrāde unificētai modelēšanas valodai. Vadītājs Asocprof. A. Teilāns
 • Arnis Kiršners. Īsu laika rindu prognozēšanas metožu izstrāde bioinformātikas uzdevumos. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Vilens Jumutcs. Atbalsta vektoru mašinas zināšanu iegūšanas problemātika. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Madara Gasparoviča. Izplūdušas klasifikācijas metožu efektivitātes pētīšana bioinformātikas uzdevumos. Vadītājs Asoc.prof. L.Aleksejeva
 • Pjotrs Dorogovs. Informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldības sistēmas izveidošanas metodikas izstrāde. Vadītājs Asoc.prof. A. Romānovs
 • Kaspars Čabs. Ģeogrāfiskajā imitācijas modelēšanā bāzētas ģeolokalizācijas metodikas izstrāde. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Andrejs Bondarenko. Metožu izstrāde nosacīto likumu iegūšanai no apmācīta mākslīgo neironu tīkla. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Vitālijs Bolšakovs. Atsauksmes virsmas struktūras analīzes metožu izpēte un pielietošana sarežģīto sistemu optimizacijā. Vadītājs Prof. G. Merkurjeva
 • Darja Plinere. Multi-aģentu sistēmas izpēte piegādes ķēdes vadībā. Vadītājs Prof. A. Borisovs
 • Nadežda Zeņina. Mākslīgo neironu tīklu pielietošana transporta sistēmu vadīšanai. Vadītājs Prof. J. Merkurjevs
 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija