Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Maģistra darbi

2017

 • Bondars Žanis. Intelektuālo lēmumu atbalsta sistēmu lietojums pārvadājumu maršrutēšanas uzdevumos. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva.
 • Bruģis Rolands. Risku analīzes metodes RFID lietojumos. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Egils Ginters.
 • Cjoskāns Jānis. Grafikas procesoru tehnoloģijas izmantošana kolektīvās uzvedības ģeosimulācijai. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Arnis Lektauers.
 • Dakstiņa Sintija. Industrija 4.0. tehnoloģiju izmantošana produkcijas piegādes informācijas sistēmas risinājuma izstrādē. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs.
 • Deņisova Kristina. Datu iegūšanas risinājumu integrācija ETL sistēmā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Arnis Kiršners.
 • Lazdauskas Artūras. Mākoņdatošanas pakalpojumi un risinājumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Darba vadītājs: Dr. habil. sc. ing. Gaļina Merkurjeva.
 • Korniļjeva Nataļja. Biznesa intelekta sistēmas izstrāde mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs.
 • Ļeonova Diāna. Ontoloģijas izmantošana zināšanās sakņotas pieprasījuma un piedāvājuma sakritības noteikšanai sludinājuma servisā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs.
 • Titova Krista. Mašīnmācīšanās algoritmu lietošanas izpēte mērķsatura attēlošanas uzdevumam. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins.
 • Turkova Jana. Lēmumu pieņemšana noliktavas krājumu vadības problēmas risināšanā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejava.

2016

 • Bolkovska Anastasija. Imitācijas modelēšanā bāzēta sabiedriskā transporta multimodālā mezgla analīze un plānošana. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova.
 • Eižvertiņa Diāna. Datizraces metožu lietošana medicīnas datu analīzē. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins.
 • Gaļinska Gita. ĢIS bāzēta tirdzniecības uzņēmuma atrašanās vietas izvēles analīze. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Arnis Lektauers.
 • Junga Laura. Pastāvīgas uzlabošanas pieeja ERP sistēmas ieviešanai datošanas mākonī. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jānis Grabis.
 • Kokoreva Karina. Vizualizācijas metožu izmantošana slimnīcas perioperācijas nodaļas darbības analīzē. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova.
 • Logina-Vilkaste Agnese. Datizraces un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība kredītu piešķiršanā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
 • Podziņš Oskars. IT drošības risinājumu izstrāde IT uzņēmumam. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs

2015

 • Lukstaraupa Madara. Sociālo saskarņu tehnoloģiju izmantošana e-apmācību procesa veicināšanā. Darba vadītājs: Dr. oec. Signe Bāliņa, valdes locekle A/S „Datorzinību centrs”
 • Buša Zeltīte. Etalonuzdevumos sakņota heiristiskās optimizācijas eksperimentu plānošanas un analīzes metožu izpēte. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs, vadošais pētnieks RTU
 • Dzalbe Jānis. Mākslīgo neironu tīklu izmantošana ģeogrāfisku objektu atpazīšanā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs, vadošais pētnieks RTU
 • Uldis Krūmiņš. Hipervizoru veiktspējas un izmaksu salīdzinoša analīze. Darba vadītājs: Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jānis Grabis, profesors RTU
 • Artūrs Lakševics. Uzņēmuma sagādes informācijas sistēmas izstrāde. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs, asociētais profesors RTU
 • Masļeņņikova Anastasija. Modernās sistēmas un skaitļošanas tehnoloģijas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai. Darba vadītājs: Dr. Habil. Gaļina Merkurjeva, profesore RTU
 • Mediņš Toms. „RESTful” tīmekļa pakalpju iespēju analīze bezvadu sensoru tīkla izstrādei vides monitoringam. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Arnis Lektauers, asociētais profesors RTU
 • Melderis Jānis. Modeļu transformācijas definēšanas paņēmienu analīze UML modelēšanas rīkos. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Oksana Ņikiforova, profesore RTU
 • Pēce Laima. Sistēmu dinamikā bāzēta krājumu vadīšanas stratēģiju analīze. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska, docents RTU
 • Piskunova Jekaterina. Transporta informācijas sistēmas izstrāde, balstoties uz transporta modeļu analīzi. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs, asociētais profesors RTU
 • Pumpurs Alberts. Ģeosociālās tīklošanas datu izmantošana notikumu lokalizācijā un kartēšanā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Arnis Lektauers, asociētais profesors RTU
 • Rasmanis Raitis. Nepieciešamo skaitļošanas resursu novērtēšana skaitļošanas mākonī bāzētām uzņēmuma resursu plānošanas sistēmām. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Jānis Grabis, profesors RTU
 • Sergejenko Jana. Transporta mezgla imitācijas modeļa verifikācija un validācija. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs, asociētais profesors RTU
 • Ševčenko Jeļena. ĢIS tehnoloģiju izmantošana teritoriju uzturēšanas vadībā. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs, vadošais pētnieks RTU
 • Mežals Kaspars. Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Antons Patļins, vadošais pētnieks RTU

2014

 • Andersone Liene. Metodika informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanai plūdu riska pārvaldībai. Vadītājs Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
 • Beketovs Pāvels. Mašīnapmācībā bāzētu modeļu lietošana praktisku klasifikācijas problēmu risināšanai. Vadītājs Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
 • Boguševica Anna. Simulācijā bāzēta izmaksu novērtēšanas metode apdrošināšanas nozarei. Vadītājs Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
 • Blese Artūrs. Apmācības ar pastiprināšanu pilnveidošana hierarhisko uzdevumu risināšanai. Vadītājs Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
 • Boženkovs Arvis. Ārpakalpojumu un sociālo tehnoloģiju modelēšana IT uzņēmējdarbībā. Vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Celms Roberts Vienota IT risinājuma izveidošana elektroniskajā komercijā. Vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Lācis Jēkabs. Sociālo tehnoloģiju izmantošana tiesvedības procesu vadīšanā. Vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Masļeņņikovs Artūrs. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas konfigurēšanas paņēmienu novērtējums. Vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
 • Maulvurfs Edgars. Biznesa procesu modelēšanas un analīzes izmantošana IT uzņēmumu vadībā. Vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Petrakova Aleksandra. Uz mašīnapmācības metodēm balstīta heterogēnu modeļu ansambļa izveide. Vadītājs Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
 • Tjuļeņevs Igors. Sabiedriskā transporta pārvaldes un kontroles tehnoloģijas izstrāde. Vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Tuleiko Irēna. Uz ontoloģiju pamata veidotu klasifikācijas sistēmu izpēte. Vadītājs Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
 • Vicehovskis Vladimirs. Risinājumi ERP sistēmu automatizētai pielāgošanai atkarībā no biznesa procesa un konteksta rādītājiem. Vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
 • Žukovs Sergejs. Mobilo ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana teritoriālajā pārvaldībā. Vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
 • Žuks Romāns. Klasifikatoru salīdzinoša analīze terapijas iznākuma prognozēšanas uzdevumā. Vadītājs Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs

2013

 • Burceva Olga. Ontoloģijas inženierija daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas atbalstam izvietojuma uzdevumam. Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
 • Čumiks Aleksejs. IT pakalpojumu kataloga integrācija produktu dzīves cikla pārvaldības procesā. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Fjodorova Nataļja. Piegādes ķēžu SCOR modeļa izmantošana loģistikas sistēmu modelēšanā. Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
 • Gaļicina Jūlija. Datubāzes konfigurāciju ģenerēšana CRM sistēmām. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Gaļiņina Anna. Optimālā telekomunikācijas risinājuma izvēle elektrisko skaitītāju datu nolasīšanai un pārvaldībai. Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
 • Grigorjevs Jevgeņijs Aģentu izmantošana krājumu vadības problēmas risināšanā. Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
 • Gorskis Henrihs. Procesa vadlīnijās bāzēta pusautomātiska problēmvides ontoloģijas konstruēšana. Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
 • Kašs Rolands. RFID tehnoloģijas apmācības metodikas izstrāde noliktavu loģistikā. Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
 • Korņevs Maksims. Platformas izstrāde modelēšanas spēlēm pilsētas loģistikā. Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
 • Logins Māris. Tīmekļa vietņu paroļu uzlaušanas izpēte un drošas autentificēšanās parauga izstrādāšana. Dr. sc. ing. Antons Patļins
 • Narmonte Kristīna. Tīmekļa vietņu darbības rādītāju nozīmīguma izpēte un algoritmu portfeļa izmantošana pētāmo datu analīzei. Dr. sc. ing. Antons Patļins
 • Pilsneniece Zane. Plūdu risku ietekmējošo faktoru analīzes un modelēšanas labās prakses izpēte. Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
 • Pliska Aleksandrs. Ražošanai un montāžai paredzētā produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīka izstrāde. Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
 • Plonska Jeļizaveta. SCOR modeļa izmantošana uzņēmuma loģistikas procesu analīzē un vadīšanā. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Proveja Ilga. Modernu plānošanas metožu un rīku analīze un izmantošana individuālai ražošanai Latvijas uzņēmumā. Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
 • Semjonova Inese. IT pakalpojumu dienesta izstrāde uzņēmuma biznesa procesu pilnveidošanai. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Tīss Pēteris. Paplašinātās realitātes iespēju analīze e-komercijas uzdevumos. Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
 • Vinogradovs Aleksandrs. Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu analīze mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā. Dr. sc. ing. Vladimirs Ņikuļšins

2012

 • Zeltiņa Laura. Induktīvo klasifikācijas koku un ģenētiskās programmēšanas risinājumu salīdzinājums. Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
 • Kipāns Jānis. Imitācijas modelēšanas izmantošana informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā. Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
 • Ruperte Zane. Imitācijas modelēšanā bāzētu piegādes ķēžu vadības apmācības līdzekļu analīze un izstrāde. Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
 • Jegorovs Oļegs. Vadības sistēmas izvēle maziem un vidējiem uzņēmumiem. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Liepa Matīss. Loģistikas informācijas sistēmu pārvaldības modelēšanas pieeju analīze. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Riekstiņš Mārcis. Mākoņskaitļošanas tehnoloģijas uzņēmuma informācijas apstrādē. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Staņislavskis Vjačeslavs. Uzņēmuma informācijas drošības sistēmas izveidošana. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Žuromskis Sergejs. Datubāzes vadības sistēmas atjaunināšanas procesa izstrāde programmatūras konfigurācijas un laidienu vadības kontekstā. Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
 • Jonāse Zane. Atklātā pirmkoda transporta un pilsētvides mikrosimulācijas sistēmu salīdzinājums. Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
 • Ležņins Juris. Simulācijā bāzētas kontroles sistēmas izstrāde loģistikas konveijera stenda modelim. Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
 • Rozenbergs Jānis. HTML5 bagātināto interneta lietotņu iespēju analīze mobilo tiešsaistes risinājumu izstrādē. Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
 • Rogulis Edgars. Imitācijas tehnoloģijas izmantošana biznesa procesu plānošanā. Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova.
 • Ugorenko Jevgeņijs. Moderno imitācijas modelēšanas tehnoloģiju analīze. Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
 • Gavrilova Aurika. Klasterizācijas algoritmu salīdzinošā analīze pieprasījuma prognozēšanas uzdevumos. Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
 • Piļkovskis Vitālijs. Homoloģisko proteīnu noteikšana ar mākslīgiem neironu tīkliem. Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins

2011

 • Antulis Arnis, Radiofrekvenču identifikācijas sistēmas ieviešanas plānošana noliktavā, Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs
 • Bite Aiva, Dzīvnieku identifikācijas un atrašanās vietas noteikšanas metožu analīze, Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs
 • Burlakovs Vadims, Slimnīcas administratīvās organizācijas biznesa procesu imitācijas modelēšana, Dr.sc.ing. Jūlija Petuhova
 • Fļegontova Irina. Gadījumu modeļu kvantitatīvā analīze gaisa kravas pārvadājumu uzlabošanai. Vadītājs prof. J.Merkurjevs
 • Jēgers Uldis, RFID tehnoloģijas izmantošana lauksaimniecības resursu monitoringam un vadībai, Dr.sc.ing. Arnis Lektauers
 • Keiša Diāna, Informācijas tehnoloģijas risku pārvaldības sistēmas prototipa izstrāde, Dr.sc.ing. Artis Teilāns
 • Kirejevs Roberts, Uzņēmuma informācijas tehnoloģijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana, Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs
 • Kulakova Svetlana, RFID tehnoloģijas integrācija e-komercijas sistēmās, Dr.sc.ing. Arnis Lektauers
 • Ķirķis Kaspars, Satura vadības sistēmas izstrāde "Adobe Flex" vidē , Dr.sc.ing. Arnis Lektauers
 • Novoselovs Vitālijs, Heiristiskās optimizācijas vides izpēte, Dr.habil. Gaļina Merkurjeva
 • Mironovs Andrejs, "Random Forest" algoritma un statistisk
 • atribūtu izgūšanas metožu izmantošana fiktīvu tīmekļa vietņu atklāšanai, Dr.habil.sc.comp.Arkādijs Borisovs
 • Protopopovs Aleksejs, Analītiskā modeļa izstrāde saules elektr
 • un siltumenerģijas ražošanai Latvijā , Dr.sc.ing. Artis Teilāns
 • Provorovs Sergejs, Lineārās ģenētiskās programmēšanas un mākslīgā neironu tīkla metožu pielietošanas analīze klasifikācijas uzdevumā, Dr.habil.sc.compArkādijs Borisovs
 • Sproģis Aigars, Mākoņdatošanas platformu ieviešanas modeļa izstrāde un analīze, Dr.sc.ing. Jānis Grabis
 • Starovoitovs Vladimirs, Transporta izsekošanas kontroles informācijas sistēmas izveidošana, Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs
 • Urbāne Ilze, Elektriskā tīkla ekonomisk
 • rādītāju novērtēšana izkliedētās ģenerācijas gadījumā, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs
 • Santa Pūce, GPS un RFID integrētā pielietojuma analīze transporta loģistikā, Dr.sc.ing. Arnis Lektauers
 • Voroņecka Jeļena, Modelēšanas pieejas integrēšana MVU uzņēmumu piegādes ķēžu vadībā, Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs

2010

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Pilace Irēna "Paraugkopas vidējā aproksimācijas metodes izmantošana lineārā piegādes ķēdē ar stohastisku pieprasījumu un piegādes laiku"
 • Šlujevs Vladislavs "Scenāriju koka modelēšana piegādes ķēdes optimizācijas uzdevumā"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Skoks Viktors "GML izmantošanas SVID-analīze zemes novērošanas datu apstrādes un izplatīšanas sistēmās"
 • Eglīte Inga "Progresīvās kalendārās plānošanas sistēmas analīze un izpēte ar Preactor programmnodrošinājumu"

Vadītājs prof. A.Borisovs:

 • Kiršners Arnis "Zināšanu atklāšanas sistēmas izstrāde datubāzēs ar laika rindām"
 • Poļaka Inese "Lēmumu koku klasifikatoru veiktspējas uzlabošanas metožu izpēte"

Vadītājs asoc.prof. L.Aleksejeva:

 • Gasparoviča Madara "Izplūdušo algoritmu pielietošana klasifikācijas uzdevumu risināšanā"
 • Bikova Olga "Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu integrācijas un mijiedarbības analīze un izpēte"
 • Stupāns Viktors "Latviešu runas atpazīšanas programmnodrošinājuma izstrādes priekšnoteikumu izpēte un rekomendāciju formulēšana"
 • Ješkevics Nauris "Datu ieguves rīka "SPSS Clementine" pielietošana lēmumu pieņemšanas uzdevumos"

Vadītājs doc. A.Romānovs:

 • Raizina Viktorija "Automatizēto modelēšanas rīku ieviešana loģistikas uzņēmumā"
 • Avdejeva Jūlija "Programmatūras automatizētas testēšanas vides izstrāde"
 • Havkunova Jeļena"Drošības sistēmas izstrāde uzņēmuma virtuālajam privātajam tīklam"
 • Boriss Andris "IT uzņēmuma stratēģiskās attīstības plānošana ar sabalansētās rādītāju sistēmas palīdzību"
 • Abarasa Jeļena "E-komercijas ietekmes uz piegādes ķēžu vadību analīze"
 • Gaļašs Aleksandrs "Informācijas sistēmas risinājumu analīze noliktavas darbības automatizācijā"

Vadītāja lekt. J. Petuhova:

 • Natenadze Liāna "OptQuest" Optimizācijas līdzekļa analīze un pielietošana"
 • Jermacāns Guntars "Imitācijas modeļu bibliotēkas izveidošanas metodikas izstrāde un realizācija"

Vadītājs asoc.prof. A.Teilāns:

 • Gervjatovska Jekaterīna "Veselības apdrošināšanas sistēmas simulācijas modeļa izstrāde"

Vadītājs prof. J. Grabis:

 • Eberšteins Mārtiņš "ERP sistēmu iespēju un sarežģītības eksplozijas savaldīšana"
 • Sarbantovičs Andris "Transakciju nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes rādītāju novērtēšana tīmekļa pakalpju sistēmās"

2009

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Kolesņikovs Artjoms "ERP sistēmas MBS Dynamics NAV pielietošanas iespēju izpēte loģistikas sfērā"
 • Nadežda Plūksne "Izlases vidējās aproksimācijas metodes analīze piegādes ķēdes optimizācijā"
 • Lana Breške "DEVS formālās specifikācijas izstrāde, izmantojot DEMO transakciju modeli"
 • Anitena Aiga "Petri tīkla piemērotības analīze saliktu biznesa procesu modelēšanai un imitēšanai"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Boļšakovs Vitālijs "Piemērotības ainavas struktūras analīzes metožu izpēte un pielietošana loģistikas sistēmas optimizācijā"
 • Timganova Ramona "Materiālo plūsmu sistēmu modelēšanas metožu salīdzināšana"

Vadītājs prof. A.Borisovs:

 • Jumutcs Vilens "MNT ansambļu izveidošana klasifikācijai uz funkcionālajām antigēnu grupām"
 • Rjabkovs Romāns "Klasifikācijas algoritmu salīdzinoša analīze surogātpasta filtrēšanas uzdevumam"

Vadītājs doc. A.Romānovs:

 • Lajevskis Vladimirs "Informācijas tehnoloģijas drošības sistēmas izveidošana valsts institūcijai"
 • Luste Ilvita "Modeļvadāmas arhitektūras izmantošana dzīvnieku uzskaites informācijas sistēmās"
 • Visockis Valērijs"IT pakalpojumu pārvaldības metriku sistēmas izveidošana loģistikas uzņēmumam"

Vadītāja lekt. J. Petuhova:

 • Seļivanovs Aleksandrs "Preču optimālas izvietošanas glabāšanas zonā algoritmu analīze"
 • Jermacāns Guntars "Imitācijas modeļu bibliotēkas izveidošanas metodikas izstrāde un realizācija"

2008

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Līga Bondare "Krāsaino Petri tīklu pielietošana drošības krājumu līmeņa noteikšanā pildspalvu ražošanā"
 • Gila Uldis "Transporta kustības modelēšanas un maršrutēšanas vides izstrāde"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Lagzdiņa Tatjana "Ģenētiskā algoritma robustuma izpēte un pielietošana piegādes ķēžu ciklisko plānu optimizācijas uzdevumā"
 • Grigorjeva Dana "Ostas darbības analīze ar sistēmu dinamikas palīdzību"
 • Liukis Agnis "Krājumu papildināšanas stratēģiju faktoru jutīguma analīzes algoritma un līdzekļa izstrāde"

Vadītājs doc. A. Teilāns:

 • Fiļoniks Maksims "Metamodeļa izstrāde UML modelēšanai"
 • Slivjacka Žanete "UML diagrammu ģenerēšana no sistēmas metamodeļa entītijām"

Vadītāja prof. (asoc.) L. Aleksejeva:

 • Borisogļebskis Dmitrijs "Informācija sistēmas izstrāde kompleksu objektu mijiedarbības problēmu risināšanas apmācībai"
 • Maltenieks Jānis "Uzņēmuma IT problēmu reģistra datu klasificēšanas iespēju pētīšana RapidMiner vidē"
 • Bobkova Olga "Informācijas sistēmu drošības līdzekļu analīze un izvēle"

Vadītājs lekt. A.Romānovs:

 • Duntava Ieva "ERP sistēmas jaunu risinājumu izstrāde"
 • Vitālijs Potjomkins "Lokalizācijas izstrādāšana norēķinu sistēmai"

2007

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Kristapsons Renārs "Eksperimentu plānošanas metodoloģija sarakstu sastādīšanā imitācijas modelēšanas jomā"
 • Valers Miks "Imitācijas modelēšanas pielietošana gadījumu izpētes metodoloģijas izstrādē sarakstu sastādīšanas uzdevumiem"
 • Rezņika Veronika "Scenāriju ģenerēšanas pieeju izpēte daudzešelonu piegādes ķēdes optimizācijas modelī"
 • Korberga Jekaterina "Robustuma pieejas analīze piegādes ķēžu taktiskā plānošanā"
 • Kuzņecova Svetlana "Divu etapu pieeja transportlīdzekļu transportēšanas problēmu ar laika logiem optimālu risinājumu meklēšanai"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Ķuzule Santa "Kombinētās CRM lietojumprogrammas izstrāde"
 • Riža Jānis "Pasūtījumu izpildes grafikplāna pilnveidošanas metožu un līdzekļu izstrāde"
 • Krasnova Anastasija "Tīmekļa bāzēta infrastruktūra loģistikas uzņēmumu zināšanu pārvaldības attīstības līmeņa novērtēšanai"

Vadītājs doc. A. Teilāns:

 • Grīnbergs Andris "UML diagrammu transformācija pielietošanai imitācijas modelēšanas rīkos"
 • Porubaimeha Margarita "UML bāzētas imitācijas modelēšanas valodas sintakse un semantika"
 • Peļņa Vadims "Maksājumu vadības sistēmas projektēšana"
 • Jerofejeva Olga "Imitācijas modelēšanas parametru pievienošana UML modeļiem"

Vadītājs prof. (asoc.) E. Ginters:

 • Saidova Karīna "Tūrisma sistēmu modelēšanas līdzekļi"

Vadītājs prof. A.Borisovs:

 • Makejeva Ksenija "Uz vēsturisko datu klasifikāciju bāzēta klientu preferenču prognozēšana"
 • Pujāts Gunārs "Impulsu neironu tīklu pielietošana prognozēšanas uzdevumos"

Vadītājs lekt. A.Romānovs:

 • Višņakovs Sergejs "Dokumentu elektroniskās aprites informācijas sistēmas izveidošana"
 • Sosnovskis Sergejs  "Bankas kontu attālinātas piekļuves sistēmas projektēšana"

Vadītājs prof. (asoc) J. Grabis:

 • Ciekure – Baltaviča Ance "E-apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: senioriem"
 • Baranovs Vitālijs "Integrētu biznesa risinājumu izstrāde uz Microsoft Windows platformas bāzes"

Vadītājs doc. V. Ajevskis:

 • Jurčonoks Jurijs "Dinamiskās faktoru analīzes izmantošana daudzdimensiju ekonomisko datu masīvu saspiešanai"

2006

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Moroza Alla   "Imitācijas modelēšanas pielietošana veselības aprūpē"
 • Rudenko Darja  "Piegādes ķēžu optimizācijas metožu analīze nenoteiktības apstākļos"
 • Samsonovs Dmitrijs  "Imitācijas modeļu konceptualizācija diskrētu notikumu sistēmām"
 • Tihomirova Nadežda "Rīgas pilsētas ielu krustojumu satiksmes organizācijas salīdzināšana, pielietojot imitācijas modelēšanu"
 • Romāns Pliners  "SIA "AN TRANSPORTS" informācijas sistēmas analīze un pilnveidošana"
 • Šestakovs Aleksandrs  "Imitācijas modeļu dokumentēšanas metodikas analīze un aprobācija"
 • Vasiļcova Jeļena   "Uz imitācijas modelēšanu balstīta farmaceitiskā sadales tīkla transportēšanas veidu analīze"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Večerinska Oļesja "RFID tehnoloģijas pielietošana loģistikas procesu kontrolē un tās ietekme loģistikas procesu veidošanā"
 • Liāna Napalkova "Evolucionārā algoritma izstrāde elastīgās ražošanas sistēmas plānošanai, pielietojot krāsainos Petri tīklus"
 • Česnokova Jeļena "Modelēšanas spēles scenāriju formālo aprakstu analīze un izstrāde"
 • Rudenko Jakovs "Aģentu tehnoloģijas pielietošanas analīze apmācības sistēmās un spēlēs"
 • Maksimova Jekaterina "Daudzproduktu ražošanas procesa vadība ILMG spēlē"
 • Ļubenko Marija "Imitācijas modeļa veidošana un izmantošana plānojot dzelzceļa darbību virzienā no Dženovas uz Kazelu."

Vadītājs prof. A Borisovs:

 • Paršutins Sergejs "Uz klasifikācijas lēmumu kokiem balstīto prognozēšanas metožu izpēte"

Vadītāja prof. J. Eiduks:

 • Borisenoka Alīna  "ArcGis programnodrošinājuma standarta līdzekļu un paplašinājuma moduļu izmantošanas iespējas modelēšanā"

Vadītājs prof. M. Buiķis:

 • Lemberskis Lavrentijs "Tirgus risku pārvaldīšana un atvasinātie vērtspapīri"

Vadītājs prof. N. Sprancmanis:

 • Galahova Inna "Preču sadales centra izveidošanas problēmas risināšana un analīze Baltijas reģionā"

2005

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Ternovojs Vitālijs "Uz imitācijas modelēšanu balstīta piegādes ķēdes darbības analīze"
 • Kļimovs Ruslans "Uz imitācijas modelēšanu balstīta ABC analīzes pielietošana loģistikas izmaksu minimizēšanā"
 • Tolokoncevs Jurijs "Nodefinēto darbību laika izpētes metožu salīdzinošā analīze, izstrādājot lēmumu atbalsta rīku ražošanas procesa uzlabošanai"
 • Gavrilovs Valērijs "Nodefinēto darbību laika izpētes metožu salīdzinošā analīze, izstrādājot lēmumu atbalsta rīku ražošanas procesa uzlabošanai"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Sergejs Maksimovs "MRP tehnoloģijas analīze ar Rofa-Opc plānošanas spēles palīdzību"
 • Jeļena Maksimova "Uz MRP bāzētas integrētas ražošanas, plānošanas un vadības sistēmas izpēte"

Vadītāja Nadežda Kuņicina:

 • Patļins Antons "Uz modelēšanu balstīta pasažieru pārvadājumu plūsmu optimizācija Latvijā"
 • Anina Inga "Elektroenerģijas sadales modelēšana Interneta vidē ar Monte-Karlo metodi"

Vadītājs prof. (asoc.) A. Ļevčenkovs:

 • Violeta Medne "Multiaģentu sistēmas modelēšana loģistikas uzdevumos ārkārtas situācijās"
 • Gorobecs Mihails "Multi-aģentu pieeja ražošanas plānošanas atbalstam ģeogrāfiski izplatītā piegādes ķēdē"

Prof. (asoc.) E. Ginters:

 • Verners Ivo "Bezvadu tehnoloģijas lokālajos datortīklos un to drošība"
 • Boroviks Vladislavs "Tipveida prasību noteikšana e-komercijas objekta izveidošanai, balstoties uz padziļinātu pielietojuma izpēti un analīzi"

Vadītājs Doc. A. Teilāns:

 • Jansons Valters "Elektroniskās komercijas izmantošana komercfirmas darbībā"
 • Zariņš Mārcis "Lielas IT sistēmas vairāketapu modelēšana"
 • Satura vadības sistēmas projektēšana un izstrāde"

2004

Vadītājs prof. (asoc.) A. Ļevčenkovs:

 • Edmunds Aperāns "Plānošanas eksperimentu modelēšana sarežģītos krustojumos, lietojot programmu aģentu"
 • Elīna Peiseniece "Sadales plānošana un prognozēšanas modeļi Baltijas reģiona elektroenerģijas piegādes uzdevumā"
 • Diāna Rihtere "Komivojažiera uzdevuma ar ierobežotiem attālumiem programmu aģentu modelēšana elektroenerģijas sadalē"
 • Aleksandrs Susļenkovs "Konteineru iepakošanas uzdevuma modelēšana piegādes ķēdēs"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Nataļja Babiško "ISSOP līdzekļa izpēte un tā optimizācijas metožu analīze"
 • Margarita Rancāne "Reģionālā izplatīšanas centra loģistikas izpēte un analīze"
 • Andrejs Ruškuts "Integrēto vadības informācijas līdzekļu izstrāde kokmateriālu biznesa loģistikā"
 • Viktors Vorobjovs "Moderno kalendārās plānošanas sistēmu analīze, izmantojot "Preactor" programmnodrošinājumu"

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Tatjana Krigere "Agregācijas ietekmes analīze uz materiālajām plūsmām uzņēmējdarbības loģistikā"
 • Daniils Ņesterenko "Imitācijas modelēšanas pievienotā vērtība lēmumu pieņemšanai piegādes ķēžu vadībā"
 • Oksana Odnovola "Līmeņa koncepcijas izstrāde un pielietošana materiālo plūsmu vadībai"
 • Vadims Šapočkins "Piegādes ķēžu drošuma analīze"
 • Irina Turova "Projekta plānošanas algoritmi mašīnlīnijas pārstatīšanas laika samazināšanas problēmu risināšanai"

Vadītājs prof.(asoc.) E. Ginters

 • Viktors Trubovičs "Sociālu sistēmu imitācijas modelēšanas praktisko darbu kompleksa izveidošana"
 • Vjačeslavs Višņakovs "Hibrīdu sistēmu imitācijas modelēšana un analīze"
 • Ieva Linde "E-apmācības vadības sistēmas un to analīze"

2003

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Kristīne Tukāne "Vizualizācijas pielietošana modelēšanas procesā iekšzemes konteineru termināla projektēšanas atbalstam"
 • Oksana Burska "Loģistikas tīkla projektēšana ar piegādes ķēžu modelēšanas rīku Simflex"
 • Evelīna Budiloviča "Vienlaicīgās projektēšanas stratēģiskās plānošanas datu statistiskā analīze"
 • Dace Freivalde "Uz imitācijas modelēšanu balstīta CONWIP ražošanas procesa organizēšanas stratēģijas izpēte"
 • Dmitrijs Gončaronoks "Loģistikas ķēdes darbības uzlabošanas metodoloģija specializēto mēbeļu ražošanai"
 • Laura Sļadze "Metodikas izstrāde datu bāzes vadīšanai globālajā tīmeklī"
 • Marina Spaskova "Iekārtu uzstādīšanas laika daudz-uzdevumu diagrammas metodoloģijas pielietošana reālajā piemērā"
 • Dairis Birkenbergs "Uz imitācijas modelēšanas balstītas krājumu vadības algoritmu"

Vadītāja prof. G. Merkurjeva:

 • Jana Bikovska ""International Logistics Management Game" spēles testēšanas un vadības scenāriju izstrāde

Vadītājs doc. A.Teilāns:

 • Guntars Sulainis "Informācijas klasificēšana pēc to aizsardzības pakāpes"
 • Agris Samcovs "E-komercija kā uzņēmuma biznesa darbības vienīgais veids"

Vadītājs doc. V. Visipkovs:

 • Matīss Baltvilks "Krājumu vadības metodoloģijas neatkarīgam pieprasījumam un tās pielietošana firmā "Balta""
 • Renārs Derrings Kokmateriālu pārvadājumu maršrutu plānošana un optimizēšana Vidzemē"

Vadītājs asoc.prof. A. Ļevčenkovs:

 • Andrejs Bonders "Sarakstu ar nosvērtā momenta minimizēšana loģistikas uzdevumos"

2002

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Indāns Jānis "Uz imitācijas modelēšanu balstīts krājumu vadības stratēģiju salīdzinājums"
 • Vaivode-Šulte Solvita "Uz modelēšanu balstīta mobilo telefonu aksesuāru noliktavas plūsmu analīze un optimizācija"

Vadītāja asoc. prof. G. Merkurjeva:

 • Arnicāne Dace "Spēles DisStrat analīzes rīku izstrāde interaktīvai loģistikas vadības sintēzes apmācībai"
 • Brežinska Saiva "Atsauksmes funkcijas metodes pētījums un pielietojums imitācijas metamodelēšanā"
 • Brežinskis Jānis "Izplūdušo grafu izmantošanas imitācijas metamodelēšanā pētīšana un metamodelēšanas procedūras izstrāde"
 • Dukaļska Ilze "KANBAN sistēmas tipveida ražošanas procesa modelēšana"
 • Kalniņa Ramona "Rīks ESA (Efficient store Assortiment) ražotāja – tirgotāja kooperācijā.Das Instrument das ESA Hersteller – Händler Kooperation"

Vadītājs prof. J. Tolujevs:

 • Demjanovs Iļja "Loģistikas ķēdes analīze izplatītāja uzņēmumā"

Vadītājs Jānis Ķemers:

 • Kotova Olga "E-komercijas ietekmes analīze firmas darbības izmaksu samazināšanai"

Vadītājs asoc. prof. A. Ļevčenkovs:

 • Paidere Evita "Modelēšanas un analīzes algoritmi Latvijas kokmateriālu tirgus procesiem"

Vadītājs doc. Vladimirs Visipkovs:

 • Pinne Anna "Transportlīdzekļu maršrutizācijas uzdevums un reālā pielietošana"

2001

Vadītājs prof. J. Merkurjevs:

 • Dzirkale Zane "Resursu izvietošanas algoritmi loģistikas ķēžu projektēšanā"
 • Jakušenoka Aija "Imitācijas modelēšanas pielietojums loģistikas stratēģijas izvēlei uzņēmējdarbībā"

Vadītāji prof. J. Merkurjevs un prof. Gerrit K. Janssens:

 • Prave Dita "Uz modelēšanu balstīta ražošanas iecirkņa starpoperāciju buferu optimizācija"

Vadītājs doc. J. Tolujevs:

 • Auziņa Liene "Ražotnes darbības laika grafiku izveidošanas algoritmu analīze"
 • Upīte Inese "Vienlaicīgās projektēšanas metodes pielietošana loģistikas sistēmu plānošanā"

Vadītāja asociētā prof. G. Merkurjeva:

 • Šurunova Jeļena "Imitācijas modelēšanas eksperimentu plānošanas intelektuālo līdzekļu izstrāde un izpēte"

2000

Vadītāja asociētā prof. G. Merkurjeva:

 • Ņilova Svetlana "Konteinera termināla analītisko metamodeļu izstrāde un izpēte"

Vadītājs doc. A. Teilāns:

 • Kurciņa Edīte "Simulēšanas modeļu bāzes publicēšana Internet tīklā"

1999

Vadītājs prof. J. Merkurjevs

 • Jonītis Dainis "Matemātiskā līdzsvara modeļa EMME/2 izmantošana Rīgas pilsētas transporta sistēmas attīstīšanā"
 • Lūks Edgars "Kravu plūsmas vadība Liepājas ostā"

Vadītājs doc. J. Tolujevs:

 • Lektauers Arnis "Objektu izvietošanas grafiskās metodes loģistikas sistēmu projektēšanā"

1998

Vadītājs prof. J. Merkurjevs

 • Uģis Voiceščuks "Atbalsts loģistikas sistēmu vadītājiem, izmantojot imitācijas modelēšanu"
 • Vitālijs Gabrēns "Identifikācijas problēmu risināšana ar Butstrepa metodi"

Vadītājs doc. J. Tolujevs

 • Guntars Polis "Analītisko un algoritmisko modeļu salīdzinājums"

1997

Vadītājs Prof. J. Merkurjevs:

 • G. Trubiņš, Darba plūsmas procesu definēšanas rīki un procesu konvertācijas procedūras izstrāde
 • A. Mazvērsītis, LATISS grafiskā interfeisa izstrādāšanas pamatprincipi
 • J. Pečerska., Apkalpošanas sistēmu imitācijas modelēšanas metodiskais nodrošinājums

Vadītāja as.prof. G. Merkurjeva:

 • J. Tērauds, Trīskāršā spēle: pētījums un tās izstrādāšana
 • K. Tvoronovičs, Zināšanu apstrāde modelēšanas mērķa noteikšanā

Vadītājs doc. J. Tolujevs:

 • J. Ķemers, Loģistikas kanāla stratēģijas izpēte
 • E. Palacis, Rīgas tirdzniecības ostas konteineru termināla modelēšana
 • U. Stokenbergs, Integrētas tīkla vadības sistēmas
 • M. Vanags, Interfeisa adaptācijas elementi

Vadītājs prof. L. Rastrigins:

 • V. Rudenko, "Bootstrap" metodes pielietošana lineāro dinamisko objektu identifikācijā

1996

Vadītājs Prof. J. Merkurjevs:

 • K. Čabs, Klienta-servera tehnoloģijas izmantošana LATISS sistēmā
 • O. Skopincevs, Hierarhiskā modelēšana ar HGPSS valodas līdzekļiem LATISS vidē

Vadītājs doc. J. Tolujevs:

 • E. Liepiņš, Preču sadalījuma sistēmas analīzes metožu izstrāde, balstoties uz pieejamo datu plūsmām

1995

Vadītājs Prof. J. Merkurjevs:

 • V. Bondarenko, Ieejas datu apstrādes un optimizācijas procesu automatizācija diskrētu sistēmu imitācijas modelēšanā
 • M. Trusovs, Butstrepa metodes pielietošana paralēl - konsekventu sistēmu modelēšana imitācijas veidā

Vadītāja as.prof. G. Merkurjeva:

 • A. Goldmanis, Intelektuālu diskrētu notikumu imitācijas modelēšanas līdzekļu izstrāde

Vadītājs doc. J. Tolujevs:

 • M. Laganovska, Laukumu savstarpējās izvietošanas optimizācijas uzdevuma automatizētā analīze
 • T. Lopatjenoka, Grafisko datu konvertēšana ceļu tīklu modelēšanai
 • V. Lopatjenoks, Transporta plūsmu mikroskopiskā simulēšana
 • I. Mališeva, Datu ar topoloģijas elementiem struktūru analīze un formalizācija
 • M. Ņikitins, Transporta plūsmas imitācijas modeļu optimizācija
 • T. Pekare, Laukumu savstarpējās izvietošanas optimizācijas metodes un algoritmi

Vadītājs doc. S. Gaisterovs:

 • V. Sazonovs, Attālinātais klients 'Client-server' tehnoloģijā
 • Vadītājs Prof. L. Rastrigins: E. Panteļejevs, Sākuma un beigu informācijas izmantošana diskrētu sistēmu lokālai optimizācijai
 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija