Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Diplomdarbu izstrādei 3.kursa bakalaura studiju studentiem

Veidlapas

Bakalaura darba tēmas pieteikuma forma

Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

697KB

Bakalaura darba uzdevums

697KB

Norādījumi kvalifikācijas darba noformēšanai

697KB

Diplomdarba veidne (šablons)

697KB

Bakalaura darba atsauksme

697KB

Bakalaura darba novērtējuma lapa

697KB

Bakalaura darba recenzija

697KB

Bakalaura darbu tēmas (2015./2016 m.g.)

697KB

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija