2017. gads

Studijas:

 • Studiju programmas Logistics and Supply Chain Management studentiem studiju ietvaros tika nolasītas šādas vieslekcijas:
  • 16.02.2017. un 9.03.2017. “Logistics Supply Chain Management in Latvia Part I” un “Logistics Supply Chain Management in Latvia Part II” lektore Olga Girvica SIA MYECO Izpilddirektore.
  • 2. un 3.03.2017. 1) “Supply Chain Network Management Technologies Concepts and Best Practices” un 2) “Logistics and Supply Chain Management Activities in Austria” - viesprofesors Helmut Zsifkovits, Lēbenes universitāte (Montanuniversität Leoben), Austrija.
  • 14.03, 16.03. un 17.03. intensīvais modulis “Performance Calculation in Intralogistics”, viesprofesore. Gaby Neumann no Vācijas, Vildau Lietišķo zinātņu universitātes (Technical University of Applied Sciences (TH Wildau))
  • 16.03.2017. Logistics and Supply Chain Management activities in Spain, vieslektors prof. Juan Jose Ramos, Barselonas Autonomā universitāte, Spānija.
  • 17.03.2017. LSCM activities in Germany, lektors Michael Müller, Vildau lietišķo zinātņu universitāte (Technical University of Applied Sciences (TH Wildau)), Vācija.
  • 20.04.2017. Logistics and Supply Chain Management in Belgium, prof. Gerrit JANSSENS, Hasseltas universitāte, Beļģija.
 • 15.03.2017. DITF Modelēšanas un imitācijas katedrā notika Starptautiskās maģistru studiju programmas „Logistics and Supply Chain Management” studiju programmas koordinatoru (no Spānijas, Vācijas un Latvijas) sanāksme programmas organizatorisko jautājumu apspriešanai.
 • 16.02.2107. – 19.02.2017. un 6.04.2107. – 8.04.2017. Modelēšanas un imitācijas katedras docente Jeļena Pečerska viesojās Rēzeknes Tehnoloģiskajā akadēmijā, kur novadīja Intensīva studiju moduļa Sistēmu modelēšanas jomā 1. daļu un 2. daļu maģistra studiju programmās "Datorsistēmas" un "Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas" studējošajiem.
 • 25.10.2017. I kursa akadēmiskajiem maģistriem mācību kursa "Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija" ietvaros tika nolasīta viesu lekcija par imitācijas modelēšanas pielietošanu loģistikas sistēmu vadībā, lektors Dr.rer.nat.habil., prof. Jurijs Tolujevs, Otto-von-Guericke Universitāte, Magdeburga, Vācija.
 • 13.09.2017. – 22.09.2017. Andrejs Romānovs viesojās Barselonas universitātē ar intensīvu studiju kursu „LSCM Information Technology and systems in business management” studiju programmas „Logistics and Supply Chain Management” ietvaros.
 • Notikumi:

 • RTU Cēsu filiālē 22. septembrī norisinājās jau otrais Cēsu IT meetup , kas pulcēja ievērojamu skaitu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares pārstāvju, studentu un interesentu no Cēsu novada un apkārtējā reģiona. Šajā pasākumā piedalījās arī RTU Modelēšanas un imitācijas katedras profesors Egils Ginters, kurš iepazīstināja klatesošos ar starptautisku un starpdisciplināru projektu FuturICT 2.0 «Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT» un aicināja Cēsu IT kopienu aktīvi iesaistīties projektā.
 • 2017. gada 18 - 20. septembrī RTU DITF Modelēšanas un imitācijas katedras pārstāvji prof. J. Merkurjevs, prof. E. Ginters, kā arī doktorants P. Mensahs ar referātiem uzstājās vienā no Eiropā nozīmīgākajām modelēšanas un imitācijas modelēšanas konferencēm 14.starptautiskajā "Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2017)", kas ir sadalīta vairākās sekcijās. Konference šogad tika organizēta Barselonā (Spānijā).
 • 5.12.2017. DITF Modelēšanas un imitācijas katedrā viesojās 4. kursa studentu grupa no Maskavas Valsts Reģionālās universitātes mācību praksē. Modelēšanas un imitācijas katedras asociētā profesore Jeļena Pečerska nolasīja viņiem 2 viesu lekcijas par mūsdienīgām tendencēm simulācijā.
 • LV  EN