Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedra 2016./2017. mācību gada maģistra darbu virzieni

Vadītājs: asoc.prof. A. Romānovs (D2-429, konsultācijas ceturtdienās n.n. 13:00 - 14:00)

 1. Informācijas tehnoloģijas, IT pakalpojumu un IT drošības pārvaldība
 2. Informācijas tehnoloģijas un sistēmas loģistikā un e-komercijā

Vadītājs: prof. E. Ginters (Konsultācijas ceturtdienās 10:00-12:00, D2-434) (Maksimāli 3 studenti)

 1. Tehnoloģisko risinājumu pieņemšanas modelēšana
 2. Tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanas modeļi
 3. Sadalītas imitāciju modelēšanas sistēmas Future Internet un Cloud Computing attīstības kontekstā
 4. HLA pielietojumu salīdzinoša analīze
 5. Hibrīdi sociotehnisko sistēmu imitācijas modeļi
 6. Uz aģentiem balstītu imitācijas modelēšanas līdzekļu pielietojums politikas īstenošanas modelēšanā
 7. Politikas īstenošanas novērtēšanas vairāklīmeņu imitācijas modelēšana
 8. Rakstura un uztveres tipu noteikšanas imitācijas modelēšana
 9. Future Internet tehnoloģijas: horeogrāfija vs orķestrēšana
 10. UML un BPMN2 orientētu sistēmu specificēšanas līdzekļu (MagicDraw, DIA u.c.) salīdzinoša analīze
 11. Sistēmu specifikāciju UML translēšana BPMN2 vidē
 12. VR/AR dzinēju salīdzinoša analīze
 13. VR/AR konstrukciju izmantošana imitācijas modelēšanas rezultātu adaptīvai attēlošanai
 14. Imitācijas modelēšanas rezultātu adaptīva vizualizācija
 15. RFID risinājumu fiziskās struktūras izvēles pamatojuma modelēšana
 16. Risku analīzes metodes RFID pielietojumos
 17. Semantiskajai meklēšanai pielietotās atvērtā koda programmatūru salīdzinoša analīze
 18. Modelēšanas rezultātu semantiska analītika un vizualizācija
 19. Attēlu atpazīšana un VR/AR pielietojumi neiromarketingā
 20. Velotransporta maršrutu plānošana un imitāciju modelēšana
 21. Uz aģentiem balstīta LUCC modelēšana

Vadītājs: Lekt. V. Boļšakovs (Konsultācijas piektdienās 14:00-16:00, D2-427) (2 vietas palikušas)

 1. Simulēšana reālā laika vadības sistēmas
 2. Transporta sistēmu dinamiskā optimizācija
 3. Simulēšanā sakņotas optimizācijas modernas metodes

Vadītāja: Doc. Jeļena Pečerska (D2-431, konsultācijas trešdienās 15:00-16:30)

 1. Imitācijas modelēšanā bāzētas pieejas piegādes ķēžu, loģistikas, apkalpošanas vai ražošanas sistēmu projektēšanai vai analīzei (1 students, modelējamā sistēma praktiskās daļas īstenošanai – pēc studenta izvēles)
 2. Biznesa procesu modeļa informatīvā satura paaugstināšana ar imitācijas modeli (1 students)
 3. Savstarpēji saistīto loģistikas galveno darbības rādītāju konceptuālais modelis piegādes ķēdes posmam (1 students)
 4. Sistēmu dinamikas pieeja sadales centra materiālo plūsmu veidošanas analīzei (1 students)

Vēl ir iespēja pieteikties pie Prof. Ludmilas Aleksejevas, vad.pētn. Jurija Čižova, lekt. Ineses Poļakas, lekt. Arņa Kiršnera, doc. Sergeja Paršutina. Tēmas gan viņi man neiesniedza, bet studenti paši personīgi ar viņiem tiekas un runā.


Tēmu saraksts ir pieejams arī Modelēšanas un imitācijas katedras mājas lapā www.itl.rtu.lv/mik sadaļā STUDIJAS/Aktuālās maģistru darbu tēmas un Ortus sistēmā.
Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes (D2 – 433). Diplomdarbu iesniegumus iesniegt līdz 30.11.2016 I.Upītei (D2 – 433).

 

 

 

LV  EN