Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedrā

īsteno projektu
Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla
un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai
Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1/000014

Projekta ilgums
04/08/2006 – 04/08/2008

Projekta vadītājs - Prof., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs
Kaļķu iela 1, LV1658, Rīga
Tālr.: 7089514 , Fakss : 7089513
E-pasts: merkur@itl.rtu.lv

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija