Eiropas Reģionālās attīstības fonds

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedrā

īsteno projektu
Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla
un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai
Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1/000014

Projekta ilgums
04/08/2006 – 04/08/2008

Projekta vadītājs - Prof., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs
Kaļķu iela 1, LV1658, Rīga
Tālr.: 7089514 , Fakss : 7089513
E-pasts: merkur@itl.rtu.lv

LV  EN