Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedras 2017./2018. mācību gada bakalaura darbu tēmas un virzieni

Vadītājs: Profesore Ludmila Aleksejeva (D2-459; pieņemšanas laiki: nepāra otrdienās 15:00-17:00;pāra otrdienās 16:00-17:00; e-pasts: ludmila.aleksejeva@rtu.lv)

 1. Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība: principu analīze un izpēte (1 stud.)
 2. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu analīze un izpēte (1 stud.)
 3. Lēmumu pieņemšana vadības un biznesa uzdevumos (1 stud.).
 4. Ja kādam ir lēmumu pieņemšanas (izvēles) problēma un nav saprotams, kā to risināt, tad varam to apspriest un meklēt piemērotāko metožu un algoritmu klāstu, šādi noformulējot sev interesantu un svarīgu tēmu!

Vadītājs: Doc. Jeļena Pečerska (D2-431, konsultācijas trešdienās 16:30-17:30)

Bakalaura darbu virziens:
Sarežģītas sistēmas (loģistikas, ražošanas vai apkalpošanas uzņēmuma) imitācijas modelēšanā bāzētā analīzes pieeja (modelējamā sistēma praktiskās daļas īstenošanai – pēc studenta izvēles, modelēšanas līdzeklis Arena, SIMUL8 vai VENSIM)

Bakalaura darbu tēmas:

 1. Biznesa procesa modeļa eksperimentu plānošanas un jūtīguma analīzes metodoloģija (SIMUL8, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 2. Imitācijas modelēšanā bāzētā daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģiju izpēte (metodisku uzdevumu sastādīšana pielietošanai studiju procesā) (SIMUL8, 1 students)
 3. Digitālu reljefa modeļu pielietošana sistēmu dinamikas modeļos (VENSIM, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 4. Universālo imitācijas programmlīdzekļu pielietojamības analīze satiksmes sistēmu modelēšanai (1 students)
 5. GIS pielietošanas koncepcija loģistikas/transporta sistēmu modelēšanai (1 students)
 6. DNS modelēšanas līdzekļu rezultātu pārskata radītāju interpretācija tehniski-ekonomisku rādītāju aprēķināšanai (1 students)

Vadītājs: Asoc. prof. Arnis Lektauers (D2-422, konsultācijas piektdienās 8:30 - 9:30)

 1. B2C e-komercijas sistēmas lietotāja saskarnes projektēšana mijiedarbības plūsmu modelēšanas valodā IFML.
 2. Interaktīvu 2D/3D tīmekļa bibliotēku izmantošana sabiedriskā transporta informācijas sistēmās
 3. Papildinātās realitātes tehnoloģijas iespēju analīze atrašanās vietas bāzētu pakalpojumu realizācijai.

Vadītājs: Prof. Egils Ginters (D2-434, Konsultācijas otrdienās 16:00 -18:00 pēc iepriekšēja pieraksta), maksimāli 5 studenti

 1. Tehnoloģisko risinājumu pieņemšanas modelēšana
 2. Tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanas modeļi
 3. Sadalītas imitāciju modelēšanas sistēmas Future Internet un Cloud Computing attīstības kontekstā
 4. HLA pielietojumu salīdzinoša analīze
 5. Hibrīdi sociotehnisko sistēmu imitācijas modeļi
 6. Uz aģentiem balstītu imitācijas modelēšanas līdzekļu pielietojums politikas īstenošanas modelēšanā
 7. Politikas īstenošanas novērtēšanas vairāklīmeņu imitācijas modelēšana
 8. Rakstura un uztveres tipu noteikšanas imitācijas modelēšana
 9. Future Internet tehnoloģijas: horeogrāfija vs orķestrēšana
 10. UML un BPMN2 orientētu sistēmu specificēšanas līdzekļu (MagicDraw, DIA u.c.) salīdzinoša analīze
 11. Sistēmu specifikāciju UML translēšana BPMN2 vidē
 12. VR/AR dzinēju salīdzinoša analīze
 13. VR/AR konstrukciju izmantošana imitācijas modelēšanas rezultātu adaptīvai attēlošanai
 14. Imitācijas modelēšanas rezultātu adaptīva vizualizācija
 15. RFID risinājumu fiziskās struktūras izvēles pamatojuma modelēšana
 16. Risku analīzes metodes RFID pielietojumos
 17. Semantiskajai meklēšanai pielietotās atvērtā koda programmatūru salīdzinoša analīze
 18. Modelēšanas rezultātu semantiska analītika un vizualizācija
 19. Attēlu atpazīšana un VR/AR pielietojumi neiromarketingā
 20. Velotransporta maršrutu plānošana un imitāciju modelēšana
 21. Uz aģentiem balstīta LUCC modelēšana

Vadītājs: pētnieks Antons Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv) maksimāli 5 studentiem (griezties pie I. Upītes, ja nav iespēja sakontaktēt)

 1. Tīmekļa sociālo tīklu darbības un iespēju analīze iekļaušanai apmācības procesā.
 2. Informācijas sistēmu drošības jautājumu izpēte un realizēšana.
 3. Tīmekļa vietņu izstrādes mūsdienu perspektīvāko rīku analīze un pielietošana.
 4. Mūsdienīgu tīmekļa vietņu optimizācijas (SEO) rīku izpēte un pielietošana.
 5. Populārāko DBVS izpēte un salīdzināšana izmantošanai tīmekļa serveros.
 6. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte sabiedriskā transporta sistēmā.
 7. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas analīze fitnesa industrijā.
 8. Moderno tehnoloģiju analīze un pielietošana, izstrādājot viedtālruņu aplikācijas.
 9. Loģistikas uzņēmumu transporta sistēmas izpēte, veicot modelēšanu.
 10. E-komercijas attīstības tendenču analīze.
 11. Pasažieru skaitīšanas metožu izpēte un salīdzinošā analīze.
 12. Viedtālruņu aplikācijas izstrāde dažādu uzdevumu realizēšanai.
 13. 3D grafikas iespēju izpēte dažādu uzdevumu risinašanai.
 14. Prezentāciju veidošanas tehnoloģiju izpēte, analīze un pielietošana.

 Vadītājs:  Pētnieks Vitālijs Boļšakovs (D2– 427, Vitalijs.Bolsakovs@rtu.lv, Konsultācijas piektdienās 12:30 -14:00), maksimāli 5 studenti

 1. Transporta sistēmu uzlabošana un optimizācija
 2. Reālā laika simulēšanas metodes un rīki
 3. Plānoto risinājumu ieviešanas novērtējums un analīze
 4. Datortīklu un serveru ievainojamību analīze un prognozēšana
 5. Simulēšanā un modelēšana uzņēmuma vadībā
 6. Ģeogrāfiskas informācijā sakņota modelēšana

Vadītājs: lekt. Nadežda Zeņina

 1. Mašīnmācīšanās metožu pielietojums programmatūras testēšanā
 2. Testa aptvērums programmatūras testēšanā
 3. Mašīnmācīšanās metožu pielietojums imitācijas modeļu kalibrēšanā un validācijā
 4. Tēma saistīta ar programmatūras testēšanas metodoloģijām, procesiem, automatizētām pārbaudēm (Test automation), programmatūras testēšanas līmeņiem

Vadītājs: Pētnieks Jurijs Čižovs (S2-456, e-pasts: jurij.ch@gmail.com, Kons. ceturtdienās 16:00 -18:00.),

 1. Moderno aģentu izstrādāšanas tehnoloģiju un platformu apskats/salīdzināšana.
 2. Programmas aģenti: teorijas pamati, piemēri (interesantākie pielietojumi globālajā tīklā).
 3. WEB/Spēles/Mobilo/Android-aģentu izpēte un izstrāde.
 4. Likumu uzbūve balstoties uz mākslīgā neironu tīkla modeļa.
 5. Laika rindu analīze un modeļu uzbūve.

Vadītājs: lekt. Inese Poļaka (inese.polaka@gmail.com)

 1. Ielaušanās testu izpildes standarts un rīki.

Vadītājs: lektors Arnis Kiršners (arnis.kirsners@rtu.lv, piektdienās 16:30-17:30)

 1. Portāla dizaina rīka izstrādāšana DotNetNuke videi
 2. Datu iegūšanas algoritmu pielietojums mobilajās lietotnēs (2 studenti), tēmas tiks papildinātas ar konkrētu uzdevumu pēc sarunas ar studentu

Vadītājs: doktorants Pāvels Osipovs, rakstīt uz e-pastu un vienoties par tikšanās laiku

 1. Datizraces algoritmu realizācija uz GPU
 2. Zinātnisko datu analīzes metodes LibreOffice Calc vidē
 3. TensorFlow bibliotēkas pielietošana datizraces vai lēmumu atbalsta uzdevumu ietvaros
 4. Paralēlie algoritmi lielo datu (Big Data) uzdevumos
 5. Intelektuāla resursu piešķiršana datoru klasteru sistēmās

Vadītājs: Mg.sc.ing. Madara Gasparoviča (e-pasts: madara.gasparovica@rtu.lv, kosultācijas iepriekš vienojoties D2-459)

 1. Datizraces metožu pielietošana bioinformātikas datu apstrādē un analīzē

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes. Diplomdarbu iesniegumus (vadītājs MIK mācībspēks)  iesniegt I. Upītei (D2 – 433). 

Bakalaura darba izstrādāšanas grafiks


Termiņš līdz

Darba posms

30.11.2017.

Tēmas (iesniegums) un darba uzdevuma lapas iesniegšana profilējošā katedrā.

 

 

LV  EN