Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Katedras vadītājs:
Mācību spēki:
Tehniskais personāls:
Pētnieki
Vitālijs Boļšakovs
Lēmumu atbalsta sistēmu grupa
Darja Plinere

Lektore, Dr.sc.ing. Jeļena Pečerska

e-pasts: jelena@itl.rtu.lv
431.telpaKonsultāciju laiki: Trešdienās 15:00-16:30

Profesionālo interešu virzieni

  • Diskrētu notikumu modelēšanas metodoloģija
  • Imitācijas modelēšanas sistēmas;
  • Imitācijas modelēšanas praktiskā pielietošana;
  • Loģistikas ķēžu modelēšana.

Piedalīšanās profesionālajās biedrībās

Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības locekle kopš 1999. gada

 

Piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos projektos

„Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm” Latvijas Zinātnes padomes granta izpildītājs (2005. – 2008.)

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija